+31 (0)85 - 064 07 41 - wij staan altijd klaar voor advies
Menu
0 Producten - 4,95 Verzendkosten€ 0,00
Bestelling afronden
Wij hebben extra aandacht voor jouw veiligheid en hygiëne i.v.m. COVID-19. Lees meer >

ALGEMENE VOORWAARDEN LUXEBEDDEN.NL

Dit zijn de algemene voorwaarden van Luxebedden.nl B.V., ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer 17239551. Luxebedden.nl is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Dat betekent dat deze algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de CBW-voorwaarden en dat Luxebedden.nl zich aan de CBW-voorwaarden houdt. Deze algemene voorwaarden zijn enkel een aanvulling op

de CBW-voorwaarden.


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Luxebedden.nl: Luxebedden.nl B.V. gevestigd aan de Frontstraat 14 te (5405 AK) Uden,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17239551;

• Koper: degene die met Luxebedden.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

• Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

• Op afstand gesloten overeenkomst of Koop op afstand: de overeenkomst met een

consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijvoorbeeld een webwinkel;

• Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan.

• Verwachte leverweek: de week die op de koopovereenkomst staat genoemd als verwachte leverweek. Dit is de week waarin Luxebedden.nl verwacht de order te

kunnen leveren. Indien koper de order later geleverd wenst te krijgen, dient koper dit bij aankoop bij Luxebedden.nl door te geven en zal de afgesproken leverweek als verwachte leverweek op de koopovereenkomst staan.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen door koper in een van onze Luxebedden.nl winkels in Nederland of via onze webshop www.luxebedden.nl.

2.2 Mochten deze voorwaarden in strijd zijn met de CBW-voorwaarden, dan prevaleren de CBW-voorwaarden.


Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door middel van een orderbevestiging door Luxebedden.nl. Deze orderbevestiging is tevens de koopovereenkomst. Op de orderbevestiging staat een uniek ordernummer vermeld. Indien koper contact met Luxebedden.nl opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer.

3.2 Op de orderbevestiging staat een verwachte leverweek vermeld. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Luxebedden.nl niet in verzuim. Luxebedden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.

3.3 Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Luxebedden.nl de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Luxebedden.nl de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.


Artikel 4. Aanbetaling

4.1 Bij het aangaan van de overeenkomst dient koper een aanbetaling te doen van 25% van het totale orderbedrag. Het restantbedrag betaalt koper bij (deel)levering van de order.

4.2 Tot vijf werkdagen voor de leverafspraak kan koper ervoor kiezen om het restantbedrag

aan Luxebedden.nl over te maken. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk, omdat de betaling dan niet meer tijdig verwerkt kan worden. Koper kan het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL24 ABNA 0835193020 onder vermelding van het ordernummer voorafgegaan door de tekst ORDER.


Artikel 5. Bestelling wijzigen of annuleren

5.1 Een wijziging van de bestelling van een matras, bedbodem, boxspring of topmatras moet uiterlijk binnen 48 uur na aankoop schriftelijk of per e-mail doorgegeven worden door koper aan Luxebedden.nl. Een wijziging is een verandering van de order, bijvoorbeeld een andere kleur of maat. Een annulering is geen wijziging.

5.2 Het wijzigen van een order van 3 tot 7 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling is mogelijk tegen vergoeding van de kosten. Hiervoor wordt een bedrag van €200,00 in rekening gebracht, ongeacht de hoogte van het orderbedrag.

5.3 Voor een wijziging die je na 7 kalenderdagen doorgeeft, brengen wij annuleringskosten in rekening volgens de CBW-voorwaarden.

5.4 In het geval van speciaal volgens de wensen van de koper geproduceerde artikelen

bestaat de kans dat de order niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien koper in dat geval toch wenst te annuleren is Luxebedden.nl genoodzaakt om annuleringskosten te bereken volgens de CWB-voorwaarden.

5.5 Bij een koop op afstand is het herroepingsrecht van toepassing.

5.6 In geval van annulering is koper in aanvulling op artikel 12 van de CBW-voorwaarden €75,00

administratiekosten verschuldigd in geval de order een waarde heeft van €500,00 of hoger.


Artikel 6. Opslag en opslagkosten

6.1 Indien koper zijn order niet binnen 30 dagen na de verwachte leverweek kan afnemen, kan Luxebedden.nl de goederen tot maximaal 90 dagen na de verwachte leverweek voor rekening en risico van koper opslaan in haar magazijn. De eerste dag na de verwachte leverweek is de eerste maandag na de verwachte leverweek.

6.2 De kosten voor opslag zijn als volgt:

Periode opslag                                                        Opslagkosten

30 dagen na verwachte leverweek:                          GRATIS

31-60 dagen na verwachte leverweek:                     € 50,00

61-90 dagen na verwachte leverweek:                     € 75,00

6.3 Koper moet na 91 dagen na de verwachte leverweek de order afnemen. Indien koper de order niet afneemt is Luxebedden.nl gerechtigd de order te annuleren en conform artikel 12 van de CBW-voorwaarden kosten in rekening te brengen.


Artikel 7. Levering en montage

7.1 Luxebedden.nl levert en monteert in heel Nederland. Met uitzondering van Texel verlenen wij geen montagediensten op de Waddeneilanden. Voor leveringen elders kan Luxebedden.nl een toeslag vragen. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij koper bezorgd.

7.2 Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen. Luxebedden.nl is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die de koper in gedachte heeft.

7.3 Showroommodellen worden niet geleverd en gemonteerd. Nadat koper een showroommodel heeft gekocht, moet koper de goederen binnen 14 dagen bij de winkel op komen halen tenzij anders overeengekomen. Koper moer er dan zelf voor zorgen dat de aankoop wordt gedemonteerd, ingepakt en in het vervoermiddel wordt geplaatst. Vanwege de veiligheid mogen onze winkelmedewerkers koper hier niet bij helpen.


Artikel 8. Wijziging bezorgadres

8.1 Koper controleert de adresgegevens op de bevestigingsmail op juistheid. Koper is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Luxebedden.nl.

8.2 Het wijzigen van het bezorgadres door koper op het moment dat er reeds een bezorgdatum is gepland, kan ertoe leiden dat Luxebedden.nl een nieuwe leverdag moet afspreken. De reden hiervoor is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor we mogelijk de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt. Indien dit het geval is, kan Luxebedden.nl eventuele kosten doorbereken aan de koper.


Artikel 9. Retourname oude matrassen

Luxebedden.nl heeft de mogelijkheid om het oude matras van koper retour te nemen en af

te voeren. Luxebedden.nl brengt hiervoor €20,00 per ligplaats in rekening (een matras tot en met 1 meter breed is één ligplaats, een matras groter dan 1 meter breed is twee ligplaatsen). Luxebedden.nl kan ook uw slaapsysteem afvoeren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de verkoper of met de klantenservice.


Artikel 10. Bezorging door Luxebedden.nl

10.1 Zodra Luxebedden.nl de bestelling compleet in haar centrale magazijn heeft ontvangen, neemt zij contact op met de koper voor het maken van een leverafspraak.

10.2 Uiterlijk op de werkdag voor de overeengekomen bezorgdatum ontvangt koper van Luxebedden.nl een tijdsindicatie voor de gemaakte leverafspraak per e-mail en/of per sms. Indien Luxebedden.nl niet beschikt over het e-mailadres en mobiele telefoonnummer van koper, kan koper contact opnemen met de afdeling Planning voor het opvragen van een tijdsindicatie. De afdeling Planning is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)85 - 064 0741. Aan deze tijdsindicatie kunnen geen rechter worden ontleend door koper.

10.3 Indien koper na het maken van een leverafspraak verhinderd is op de afgesproken dag, moet koper ten laatste 3 werkdagen voor de leverafspraak de afspraak annuleren (of verzetten).

10.4 Bij niet tijdige annulering van de leverafspraak of het niet thuis aantreffen op de overeengekomen bezorgdatum, brengt Luxebedden.nl €75,00 kosten in rekening bij koper.


Artikel 11. Bezorging door een externe partner

11.1 Luxebedden.nl maakt voor haar bezorging tevens gebruik van externe partners. Luxebedden.nl werkt enkel samen met externe partners die de kwaliteit en service bieden die bij Luxebedden.nl past. Indien de bestelling door een externe partner wordt geleverd, ontvangt koper per e-mail een bericht zodra de bestelling wordt overgedragen een de externe partner. De externe partner neemt binnen vijf werkdagen contact op met koper voor het maken van een leverafspraak.

11.2 Koper kan het restantbedrag bij de externe transporteur bij levering contant betalen, tenzij anders aangegeven.


Artikel 12. Bijzonderheden met betrekking tot de bezorging

12.1 De bezorgservice levert op werkdagen vanaf 7.00 uur.

12.2 De producten worden geleverd en geplaatst daar waar koper aangeeft, met uitzondering

van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden.

12.3 Koper zorgt ervoor dat op het tijdstip dat de bestelling wordt geleverd de doorgang vrij

is van obstakels, dit om schade te voorkomen. Koper is zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Eventuele daarmee verband houdende kosten, komen voor rekening van koper.

12.4 Koper bericht Luxebedden.nl tijdig, uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum, over de volgende zaken:

• de vrachtwagen kan de woning niet bereiken;

• het trapgat is niet ruim genoeg om de bestellingen te kunnen leveren;

• eventueel andere bijzondere omstandigheden of moeilijkheden die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.

12.5 Luxebedden.nl is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen door bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer.

12.6 Indien er voor de bezorging van de bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals bijvoorbeeld een (verhuis)lift of kraan, komt dit voor rekening en risico van koper.

12.7 Luxebedden.nl en haar externe partners leveren de bestelling enkel met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de bezorgers niet

hun veiligheidsschoenen uit mogen doen en dat zij een steiger altijd op een stevige ondergrond (niet zijnde een plat dak) moeten plaatsen.

12.8 Alle producten zijn zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. De bezorgers pakken alles zorgvuldig uit op de plaats waar de bestelling geplaatst

en/of gemonteerd moet worden. Het verpakkingsmateriaal wordt door de bezorgers retour genomen.

12.9 Door middel van ondertekening van de (digitale) afleverbon tekent koper voor een correcte en volledige aflevering. Indien de bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

12.10 De bezorgservice levert enkel producten die geheel zijn betaald of bij levering worden betaald. De bezorgservice is verplicht de af te leveren producten mee te nemen bij het niet voldoen van het totaalbedrag bij de levering. Wanneer koper een klacht heeft bij levering van de producten, dan mag koper naar evenredigheid een aangepast bedrag betalen bij de levering. Het restantbedrag betaalt koper op het moment dat de klacht is opgelost.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Luxebedden.nl behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan. Gedurende de periode dat koper de goederen heeft ontvangen, maar nog niet heeft betaald, mag koper de goederen niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen.


Artikel 14. Garantie

14.1 Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout, herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden van de fabrikant en/of de CBW-voorwaarden.

14.2 De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

14.3 De koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij de

klantenservice van Luxebedden.nl. Hierbij moet koper de originele factuur overleggen.

De originele factuur moet dus goed bewaard worden.

14.4 Indien Luxebedden.nl het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen

door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is,

door een gelijkwaardig product.

14.5 Luxebedden.nl kan weigeren om het product te herstellen of te vervangen wanneer

dit niet in verhouding staat tot het gebrek, hierbij wordt gelet op:

• de waarde van het product;

• de ernst van het gebrek.

Koper heeft in dit geval recht op prijsvermindering of ontbinding. In geval van ontbinding moet koper Luxebedden.nl op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein gebrek, dan kan koper de overeenkomst niet ontbinden en heeft deze enkel recht op prijsvermindering.

14.6 Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.

14.7 Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.

14.8 Uitgesloten van garantie zijn:

• alle producten die niet zijn aangekocht in een Luxebedden.nl winkel of de Luxebedden.nl webshop;

• defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het matras;

• verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen;

• defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door verkoper of in diens opdracht zijn verricht;

• een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van (top)matrassen een acceptabel verschijnsel;

• De toegestane afwijking van de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering van matrassen is volgens de NEN-norm als volgt:

• toegestane afwijking van de opgegeven lengte: 20 mm;

• toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;

• toegestane afwijking van de opgegeven dikte: 10 mm.

14.9 De garantietermijn gaat in op de factuurdatum van de factuur welke koper bij levering

ontvangt.


Artikel 15. Garantie op showroommodellen

15.1 Op showroommodellen wordt 2 jaren (gelijkmatig) afbouwende garantie geboden op verborgen gebreken. Op veer- en framebreuk geldt voor showroommodellen een

5 jaren (gelijkmatig) afbouwende garantie.

15.2 Deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van de matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.


Artikel 16. Herroepingsrecht

16.1 Koper kan de op afstand gesloten overeenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen na levering middels het algemene herroepingsformulier (te vinden op www.luxebedden.nl), telefonisch (+31 (0)85 - 064 0741, lokaal tarief) of via een e-mail naar contact@luxebedden.nl.

16.2 Koper kan gebruik maken van het herroepingsrecht indien:

• Het product onbeschadigd is en in de originele en ongeopende verpakking zit. Naast

onder andere textiel, kussens en dekbedden, geldt dit ook voor boxsprings en (top)

matrassen.

• Het product ongebruikt is.

• Het gaat niet om een op maat gemaakt/gepersonaliseerd product. Als het product

speciaal voor jou besteld en geproduceerd is, neemt Luxebedden.nl het product

niet retour.

Luxebedden.nl stelt deze voorwaarden om redenen van gezondheidsbescherming

en hygiëne of omdat het product duidelijk persoonlijk van aard is en daardoor niet teruggezonden kan worden als het al uitgepakt, beschadigd of gebruikt is. (Top)matrassen of beddengoed kan Luxebedden.nl bijvoorbeeld niet meer verkopen als de verpakking al geopend is of de producten gebruikt zijn.

16.3 Zodra koper heeft laten weten de koop op afstand te ontbinden, annuleert Luxebedden.nl de order. Als het product reeds is geleverd, moet koper de producten voor eigen kosten retour sturen. De kosten hiervoor komen voor rekening van koper.

16.4 Adres voor retourzendingen:    Luxebedden.nl B.V. 

    Frontstraat 14 

    5405 AK UDEN 

    NEDERLAND

16.5 Indien het product niet per gewone post retour gezonden kan worden, kan Luxebedden.nl het product bij koper ophalen. De kosten hiervoor bedragen €115,00 en komen voor rekening van koper.

16.6 Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen

8 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst op de rekening van koper teruggestort. Eventuele retourkosten worden verrekend met dit bedrag. De retourbetaling vindt alleen plaats als het product door Luxebedden.nl in ontvangst is genomen of wanneer Luxebedden.nl een bewijs heeft ontvangen dat het product is teruggezonden.


Artikel 17. Retourenprocedure

17.1 Bedtextiel dat koper in een Luxebedden.nl winkel heeft besteld, kan binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd.

17.2 Kosten voor retourzending zijn voor rekening van koper.

17.3 De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden verbonden:

• het product zit uitsluitend in de originele en onbeschadigde verpakking en is in originele staat;

• het product is schoon en ongebruikt.

17.4 Schade die wordt veroorzaakt door transport is voor risico van de koper.

17.5 Adres voor retourzending:    Luxebedden.nl B.V. 

Frontstraat 14 

5405 AK UDEN 

NEDERLAND

Artikel 18. Overmacht

18.1 In geval van overmacht is Luxebedden.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

18.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk

wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 19. Klachten

19.1 Luxebedden.nl streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch niet goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan koper zijn klacht telefonisch, per e-mail of per post melden aan Luxebedden.nl.

19.2 Het herstellen of vervangen van een artikel en het terugbezorgen van het artikel tijdens de garantieperiode zijn voor rekening van Luxebedden.nl. Buiten de garantieperiode worden de kosten door Luxebedden.nl aan koper doorberekend.

19.3 Herstel geschiedt door middel van een bezoek door een servicemonteur of een door Luxebedden.nl ingeschakelde derde, of, nadat het artikel opgehaald is door de Luxebedden.nl bezorgdienst.

19.4 Iedere aansprakelijkheid van Luxebedden.nl jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Luxebedden.nl uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Luxebedden.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.